Projektová činnost

R.-Projekt 07 Praha s.r.o. zabezpečuje zcela komplexně projektové práce – od průzkumu a zaměření objektu, přes studie a dokumentaci k územnímu řízení , dokumentaci pro stavební povolení i dokumentaci realizační. Kromě zpracování vlastní projektové dokumentace zabezpečujeme také inženýrskou činnost. Projekty jsou zpracovány s použitím CAD systému ALLPLAN firmy Nemetschek.

Průzkum a zaměření objektu

 • zpracování stavebně historického průzkumu
 • zpracování stavebně statického průzkumu
 • mykologický průzkum
 • geologický průzkum
 • geodetické zaměření objektu

Studie

 • urbanistická studie
 • architektonická studie
 • zákres do fotografie
 • počítačové modely
 • studie interiérů
 • specializované studie (st.osvětlení, hlukové, rozptylové)

Projekt k územnímu řízení

 • zpracování komplexní projektové dokumentace, včetně projednání s rozhodujícími veřejnoprávními orgány a získání územního rozhodnutí

Projekt ke stavebnímu řízení

 • zpracování komplexní projektové dokumentace, včetně projednání s rozhodujícími veřejnoprávními orgány a získání stavebního povolení

Realizační dokumentace

 • zpracování komplexní dokumentace včetně detailů
 • zajištění autorského a technického dozoru
 • spolupráce při výběru dodavatele – organizace výběrových řízení
 • zpracování výkazu výměr a rozpočtu
 • odborné části projektů zajišťuje vlastními specialisty v oborech

Statika

 • autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce-statika
 • posuzování historických a dimenzování nově realizovaných konstrukcí z materiálů:

  – dřevo (konstrukce krovů, stropní konstrukce)

  – ocel (haly průmyslové i pro skladování)

  – beton a železobeton (základy plošné i pilotové, monolitické konstrukce)

  – zdivo (rekonstrukce)

Ústřední vytápění

 • návrh potřeb tepla pro urbanistické studie, včetně zdrojů
 • stanovení potřeby tepla objektu
 • návrh a dimenzování otopných systémů, včetně tepelných zdrojů
 • specifikace a výpis materiálů

Zdravotní technika

 • dimenzování vnitřního rozvodu vodovodu a kanalizace, včetně posouzení přípojek
  specifikace a výpis materiálu

Elektroinstalace (silnoproud, slaboproud)

 • Elektro-silnoproud
 • umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé elektroinstalace
 • hromosvody
 • elektrické přípojky
 • trafostanice
 • Elektro-slaboproud
 • telefonní rozvody
 • interkomunikace
 • datové sítě
 • EPS, EZS
 • televizní antény

Inženýring

dále má R-PROJEKT 07 stálý tým externích odborných projektantů, u kterých je smluvně zajištěno zpracování těchto speciálních profesí:

 • vzduchotechnika
 • požární ochrana
 • chlazení, měření a regulace
 • gastronomické provozy
 • rozvody plynu
 • dopravní řešení
 • výtahy
 • stavební fyzika
 • POV
 • výkazy výměr a rozpočty